اهداف و چشم انداز


پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان با انتشار جدیدترین نظریات علمی در قلمرو رشته حقوق زمینه ای برای بالا بردن سطح علمی کشور است و نقش آشنایی جامعه علمی با مقاله های روز آمد و نقد شده توسط گروه داوران در پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان را ایفا می نماید. همچنین ایجاد بستری مناسب در راستای ارتقاء علمی محققان و ارائه راه کارهای عملی در قانون نگاری کشور  رسالت اصلی این مجله محسوب می گردد.

حوزه‌های تحت پوشش پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان: 

 

 انتشار به موقع یافته های نوین پژوهشی در زمینه حقوق "

حقوق بین الملل "

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری "

حقوق تجارت بین الملل و اقتصادی

حقوق جزا و جرمشناسی"

گرایش های جدید حقوقی "

فقه و حقوق" حقوق عمومی"

        حقوق قراردادها وتعهدات  "

       حقوق مدیریت مالکیت فکری و معنوی"

       بررسی تحولات در زمینه علم حقوق"