• درباره ما

    پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و تیم کاملا تخصصی از اساتید محقق  و پژوهشگر خلاق و نخبه از دانشگاههای معتبر را جمع آوری نموده  است که همواره هدف و رسالت اصلی خود را ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی و انتشار آخرین یافته‌های علمی خود در رشته‌های مختلف حقوق را دنبال نموده و در تلاش هستند  تا زمینه‌ها و زوایای ژرف و نادیده علم حقوق کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سایر مسئولین مجله همواره در تلاش بوده و هستند تا از مسیر داوری‌های دقیق و تخصصی و تقید به قیود شکلی مهم، وجاهت علمی  ماهنامه را حفظ و به صورت پیوسته ارتقاء دهند. این ماهنامه آمادگی دریافت وبررسی مقالات علمی در زمینه  حقوق قراردادها وتعهدات  " حقوق بین الملل " حقوق اسناد و قراردادهای تجاری " حقوق تجارت بین الملل و اقتصادی " حقوق جزا و جرمشناسی" گرایش های جدید حقوقی "  فقه و حقوق" حقوق عمومی را دارا می باشد و  به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های حقوقی رویکرد علمی - پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.