• صفحه اصلی
  • اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971015166685 بازدید : 4871 صفحه: 40 - 59

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط