جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971121177480 the legitimacy of Causalityin juridical texts and statute i.r.i
meysam nemat ah allahi
mojtaba farahmand
seyyed rohollah aghigh
2 13971214178019 Examination of the Mental Element in Causation
Maysam Veisi
Habibi Zahra
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)