مقاله


کد مقاله : 13971018166764

عنوان مقاله : Comparative Study of Copyright in Iran and France Legal System

نشریه شماره : 1 Autumn 2018

مشاهده شده : 571

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Sayed Ahmad Asgari Arjnky ahmadasgari92@gmail.com Teacher Assistant PhD

چکیده مقاله