فهرست مقالات


شماره 2 سال 2 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971121177480 قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا
سید روح اله عقیق
میثم نعمت الهی
مجتبی فرهمند
2 13971121177482 حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سمن اللهویسی
علی اکبر گرجی ازندریانی
3 13971127177600 زایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب
احمد مهدوی نسب
محمد رضا سیاهپور
میثم نعمت اللهی
مجتبی فرهمند
4 13971214178019 بررسی رکن روانی در تسبیب
زهرا حبیبی
میثم نعمت اللهی
میثم ویسی

شماره 1 سال 1 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971015166681 بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
محمد سعید شفیعی
2 13971015166682 مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
سید احمد عسگری ارجنکی
3 13971015166683 بررسی روش های تحمل افکار و رفتار دیگران براساس تعالیم اسلامی:
محمد سعید شفیعی
شیرین شفیعی
4 13971015166685 اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
محمد رضا حبیبی مهر
روح انگیز محمدی مقانلو
5 13971015166690 بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس
محمد رضا حبیبی مهر
حمید صمدی فرد
6 13971018166764 بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
سید احمد عسگری ارجنکی
7 13971019166767 بررسی ماهیت بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ ) در ایران و مقایسه آن با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا(ftc)
حمید صمدی فرد
فرشید طیبی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)