اخبار نشریه

DOI چیست؟

 

DOI در حقیقت همان Digital Object Identifier یا سیستم شناسایی محتوای دیجیتال است .
معمولا در هنگان نگارش منابع شما باید شاخص DOI هر منبع را یافته و در منابع خود بکار ببرید همچنین هنگام چاپ مقاله نیز یک DOI به مقاله شما اختصاص داده خواهد شد. این شاخص تا حدی شبیه شاخص PMID در پاپ مد است.
DOI تنها به مجلات آنلاین اختصاص ندارد بلکه هر مجله DOI اختصاصی خود را دارد.
همچنین شما با استفاده از این شاخص DOI میتوانید مقاله مورد نظر را جستجو و از ظریق سفارش آن از سایت http://www.researcheditor.ir مقاله مورد نظر را دریافت نمایید.