• راهنماي تدوين مقاله

  راهنمای نگارش مقاله :

   

  از کلیه اعضای هیئت‌های علمی، استادان، صاحب‌نظران حقوق و داوری‌های بین‌المللی دعوت می‌شود تا مقاله های تألیفی خود را که مرتبط با موضوع و هدف مجله باشد جهت بررسی و چاپ از طریق ثبت نام در سامانه اختصاصی پژوهش نامه تطبیقی دادپیشگان به نشانی http:// journal-dadpishgan.ir پس از دریافت رمز عبور، ارسال دارند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایند:

   

   

  • هزینه ها :
  • هزینه داوری پذیرش مقاله مبلغ 250 هزار تومان که ابتدا دریافت میگردد.
  • هزینهو یراستاری،صفحه آرایی وانتشار نمایه در پایگاه معتبر داخلی و صدور گواهینامه رسمی پذیرش مقاله1 میلیون  تومان می باشد که در زمان  صدور گواهی مقاله دریافت میگردد.

   

   

  نحوه نگارش مقاله:

   

   

   

  مقاله‌های ارسالی بایستی حداقل دارای دو فایل اصل مقاله و فایل شناسنامه مقاله (شامل مشخصات نویسندگان) باشند:

   

   

   

  1-     شناسه مقاله: در فایل شناسنامه مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

   

  • عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی 
  • نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، مرتبه علمی، گروه علمی، سازمان محل اشتغال یا تحصیل (به فارسی و انگلیسی)
  • نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)
  • مشخص نمودن نام مؤسسه تامین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

   

   2-فایل اصل مقاله (دارای بخشهای ذیل)

   

   صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده‌(گان) در صفحه اول مقاله اجتناب شود.

   

  • چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف، حداقل 150 و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.
  • کلید واژگان فارسی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.
  • چکیده انگلیسی (Abstract) و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی)

   

   

   

  مقدمه:باید با طرح مسئله و مرور پژوهش­های انجام شده، هدف پژوهش را توجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.

   

   

   

  روش شناسی: توضیح روش­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­ طور کامل شرح داده شوند.

   

   

   

  یافته ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). نتایج و بحث باید توام و به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار ارائه گردد. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند. نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

   

   بحث و بررسی:  برای بحث و بررسی یافته های بدست آمده در این بخش به تعیین نتايج، بحث در خصوص ارتباط ميان يافته‌ها با تحقيقات و تئوري‌هاي پيشين پرداخته می‌شود.

   

  نتیجه­ گیری: برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته های سایر پژوهش­ها.    

   

   

  فرمت مقاله:

   

   

   1-حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه ‌(6000 کلمه) بیشتر باشد.

   

  2-عناوین اصلی (فونت B Zar، اندازه 12 درشت)

   

  3-قبل از هر عنوان اصلی یک خط فاصله در نظر گرفته شود.

   

  4-عناوین فرعی (فونت B Mitra، اندازه 12 درشت)

   

  5-قبل از هر عنوان فرعی فاصله در نظر گرفته نشود.

   

  6-عناوین اصلی و فرعی نباید دارای هیچ گونه شماره گذاری باشند.

   

  7-برای اولین پاراگراف بعد از عنوان نباید فرو رفتگی در نظر گرفت ولی  اول پاراگراف های بعدی با تورفتگی 5/0 خواهد بود.

   

  8- حروفچینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ  A4 تنظیم شود.

   

  9- اندازه هر ستون 7.12 سانتی متر و فاصله ستونها 1.25 سانتی متر و فاصله میان سطور 1 سانتیمتر باشد.

   

  10- فاصله متن مقاله از بالا 3.5، پایین 2، راست 3 و چپ 2.5 سانتی متر باشد.

   

  11- متن فارسی مقاله می بایست قلم B Mitra نازک 12، و برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 باشد.

   

  12- مقاله در محیط Microsoft Word 2010 یا ویرایش‌های پایین تر انجام شود.

   

  13- نتایج و بررسی‌های آماری به یکی از روش‌های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح 5% و 1% منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتی که اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns مشخص شوند.

   

  14- دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

   

   پا نوشت:

   

   

   برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصوب استفاده کنید. در مورد اسم خارجی در اولین ارجاع و بلافاصله باید معادل لاتین آن را به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود. پانوشت انگلیسی با قلم Times New Roman, 9، نازک و پانوشت فارسی با قلم B Mitra, 10، نازک باشد. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ نمایید. شماره بندی مربوط به پانوشت ها به غیر از صفحه اول (شماره زیر نویس مشخصات نویسندگان در فارسی و انگلیسی یکسان باشد) در طول مقاله در هر صفحه از اول شروع شود.

    

  جداول، اشکال؛ نمودارها و تصاویر

   

   کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG  یا DPI 300 در انتهای مقاله آورده شوند.

  • شماره جدول(ها)، شکل(ها)، تصویر(ها) و نمودار(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.
  • هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.

   

   منابع و مآخذ:

   

   ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 5/0 سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده‌(گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها در لیست ISSN در فهرست منابع درج شوند.  

   

   

   

  نحوه ارجاع در داخل متن

   

  • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، صفحه)
  • برای منابعی که از نوشته­ دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال، صفحه)
  • برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

   

  نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله:

   

  • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • فصلی از یک کتاب یا مقاله­ای از یک مجموعه مقاله که به­ وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده ­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده ( گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.
  • کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
  • پایان­ نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­ نامه. (سال). عنوانپایان­ نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.
  • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه ­هایی که مقاله در آن درج شده.
  • مقاله­ های چاپ شده در روزنامه ­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
  • مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال) عنوان مقاله، (نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه­ ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­ ها.

   

  منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب یا منابع الکترونیکی:

   

  • کتاب و مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صورت موجود بودن،  نوع رسانه : [On Line, DVD,… ]، تاریخ مشاهده.
  • کتاب و مجموعه مقالات بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. نوع رسانه :[CD-ROM] محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار.
  • پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان پایان نامه»، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع. نوع رسانه: [On Line, DVD …]،  تاریخ مشاهده
  • چکیده مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». [ذکر واژه چکیده]. نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). نوع رسانه: [On Line, DVD …]، تاریخ مشاهده.
  • مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). نوع رسانه: [On Line, DVD, …]، تاریخ مشاهده.
  • مقاله­ های قابل دسترس از طریق سایت­ها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن نوع رسانه:[On Line, DVD …]، تاریخ مشاهده.
  • مقاله­ های مجلات الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه. نوع رسانه: [On Line, DVD …]، تاریخ مشاهده
  • مقاله ­های مجلات الکترونیکی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، نوع رسانه :[CD-ROM]. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).
  • مقاله­ های الکترونیکی مجلات چاپی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن)،  تاریخ مشاهده.
  • مقاله­ های الکترونیکی مجلات چاپی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله،  نوع رسانه :[CD-ROM]. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه.
  • اطلاعات متعلق به صفحه الکترونیکی شخصی خاص: نام خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی. ذکر واژه صفحه اصلی: [Homepage..]  نوع رسانه [.. ] تاریخ مشاهده.
  • اطلاعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: عنوان سایت. ذکر واژه صفحه اصلی: [Homepage..]  تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن). ] نوع رسانه[.. ] تاریخ مشاهده.
  • فایل صوتی: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل» [Sound File]. نوع رسانه: [On Line, DVD …]. تاریخ مشاهده.
  • فایل تصویری: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل».  [Image File] نوع رسانه: [On Line, DVD …]. تاریخ مشاهده.
  • فایل ویدئویی: «نام فایل» [Video File] نوع رسانه:[On Line, DVD …].  نشانی دسترسی، تاریخ مشاهده.
  • پست الکترونیکی: نام خانوادگی، نام فرستنده نامه. نشانی الکترونیکی فرستنده. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال. «موضوع نامه» نام و نام خانوادگی، گیرنده نامه. نشانی الکترونیکی گیرنده. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال

   

  تعهدات نویسنده :

  • نویسنده متعهد میگردد مبنی‌بر اینکه مقاله قبلاً برای چاپ به مجله دیگری داده نشده یا در جایی چاپ نشده و در حال چاپ نیست.
  • چنانچه در هر مرحله از بررسی مقاله مشخص شود که مقاله برای نشریات دیگر ارسال شده است مقاله از ردیف رسیدگی حذف خواهد شد
  • برابر دستور العمل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری تهیه گزارش همانند جویی با استفاده  از نرم افزارهای مشابه یاب و سمیم نور  قبل از پذیرش مقاله برای ارزیابی ضروری است. لذا نویسندگان محترم در صورت امکان قبل از بارگذاری مقاله در سایت این نشریه ،گزارش مزبور را تهیه و پیوست نمایند.                          
  • به منظور ایجاد فرصت برابر برای دیگران، پژوهش نامه تطبیقی دادپیشگان از بررسی مقاله نویسندگانی که در این مجله مقاله ای درمرحله داوری یا در نوبت چاپ دارند، معذور است. لطفا در هنگام ارسال مقاله به این نکته توجه فرمایید . 
  • مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد.
  • چاپ مقاله منوط به پذیرش آن توسط دو داور و تصویب نهایی هیئت تحریریه خواهد بود.
  • لطفا از ارسال مقالات غیر مرتبط با اهداف و چشم انداز این نشریه خوداری فرمایید.
  • مقاله در صورت تصویب برای چاپ ویرایش خواهد شد.
  • مقاله ارسالی برگردانده نمی‌شود.
  • گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط مدیرمسئول ماهنامه صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.