مقاله


کد مقاله : 13990413238095

عنوان مقاله : نهاد خیرات و ندورات و عدالت ترمیمی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 690

فایل های مقاله : 1/34 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسعد نوبخت asad.nobakht40@gmail.com استاد دکترا
2 میثم نعمت اللهی iran@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت¬های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ¬ها و قومیت¬های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن¬ها و قاعده¬مندیشان می¬توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب¬تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده¬ها می¬تواند در بستر مناسب¬تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می¬تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این¬که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاش‌های وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسی‌های عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیت‌های سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیت‌های دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است .