مقاله


کد مقاله : 13990413238096

عنوان مقاله : study the principles and foundations of competition law based on the legal laws of the Islamic Republic of Iran

نشریه شماره : 2 Autumn 2018

مشاهده شده : 187

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 mohammad saeeid shafiei dr.shafiei.ms@gmail.com Professor PhD
2 hamid samadifard hamid.samadifard1988@gmail.com Teacher Assistant M.Sc
3 shirin shafiei shirin.shafiei@gmail.com Teacher Assistant M.Sc

چکیده مقاله